Μπουφές πατίνα

Πατιναρισμένος μπουφές σε απόχρωση ανοιχτό γκρι – στις πόρτες ακολουθείται τεχνική με πρόσθεση φύλλου ασημιού…
Μπουφές πατίνα
Μιά ολική τροποίηση πατιναρίζοντας ένα παλιό μπουφέ…..
2